LightWeb
 
Ring oss
+47 48 09 65 64
+47 99 44 93 93

                                                                            

                                                                                LightWeb
ØIEN ØVRE
 
Øien Øvre er opprinnelig en husmannsplass. Gården ble grunnlagt på begynnelsen av 18oo tallet. Gården har vært i vår familie siden 1879, da min tippoldefar kom hit sammen med sin familie. Opp gjennom årene har driften endret seg i takt med samfunnsutviklingen ellers.  
I dag består drifta av 35 vinterfora sauer, 25 hester, 4 hunder, en katt og noen høner. I tillegg til dette er vi med i en samdrift som driver melkeproduksjon i et topp moderne robotfjøs. En viktig tilleggsnæring på gården er vårt Inn på Tunet tilbud. Vi driver også aktivt med rideturer og rideundervisning.
Kristin

Litt om min bakgrunn:
Etter at jeg var ferdig med videregående skole dro jeg til Oslo og bodde der i 12 år, før jeg i 1998 flyttet hjem til Heidal sammen med sønnen min. Det meste av tiden jeg bodde i Oslo jobbet jeg forskjellige steder i Posten. I tillegg til dette ble det også tid til utdannelse. Jeg har tatt Ex.phil og er utdannet Diplomøkonom fra BI. Etter at jeg flyttet hjem til Heidal har jeg stort sett jobbet med regnskap i tillegg til gårdsdrifta. Høsten 2006 og våren 2007 tok jeg et høgskolekurs i regi av Høgskolen i Gjøvik, som heter «Grønn omsorg – gården som ressurs for opptrening og aktivitet». Jeg har også tatt en del kurs på Norsk Hestesenter på Starum.  Jeg er utdannet instruktør i Integrert Ridning hos Christina Drangel i Sverige. Utdannelsen varte i 1,5 år og vi la stor vekt på godt hestehold og ridning på hestens premisser.

Mine interesser:
Jeg har alltid vært interessert i dyr, og spesielt i hester. Det var derfor helt naturlig for meg å ta over gården. Jeg er også samfunnsengasjert og er veldig opptatt av at alle skal ha det bra og at alle bør behandles med respekt. Dette gjør at jeg er spesielt opptatt av de svake gruppene i samfunnet vårt. Gjennom våre tilbud innen Inn på Tunet, håper jeg dermed å kunne gjøre hverdagen enklere for noen som trenger det.
 
 
Tor Even 

Jeg er utdannet automatiker, og jobbet etter endt utdanning i Norsk Hydro fra 1978 til 1985. Etter at jeg sluttet i Norsk Hydro, drev jeg med melkeproduksjon i 10 år. Jeg har alltid vært interessert i hunder og har drevet aktivt med hundekjøring i 20 år. Nå for tiden kan dette regnes som en hobby.

Fra 1996 til våren 2012 jobbet jeg på Veslelien, en rusinstitusjon i Ringsaker kommune, som nattevakt og miljøarbeider. Hver tirsdag og torsdag hadde jeg et ridetilbud for brukerne på Veslelien og Fredheim. Hest er en meget viktig og god terapeut i behandlingen av rusavhengige. Om sommeren drev jeg med rideturer i Gausdal Vestfjell. 

I vinterhalvåret drev jeg et Inn på tunet tilbud innen rus og psykiatri. Her var hesten en viktig del av opplegget. Jeg har også deltatt i et forskningsprosjekt om hest og ungdom i regi av NMBU på Ås.

Høsten 2006 og våren 2007 tok jeg et høgskolekurs i regi av Høgskolen i Gjøvik, som heter "Grønn omsorg - gården som ressurs for opptrening og aktivitet" Det var her jeg traff Kristin, og fra sommeren 2008 har vi drevet Øien Øvre Hesteaktiviteter sammen.
 

Jeg flyttet til Heidal i 2012, her driver jeg med hest både sommer og vinter.


 
 


LightWeb


Om oss

Hestene våre

Ridning

Kjøring

PriserSommer: Høgsetervegen 728
Vinter: Sjolivegen 158

N-2677 Nedre Heidal

+47 48096564

+47 99449393

kr-k@online.no

 

 

© LightWeb